Harmonogram projektu
Okres realizacji projektu:

Projekt realizowany jest w terminie od 1 czerwca 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku.