Korzyści z udziału

 

Dla szkół

  • Poprawa zaplecza technicznego, wykorzystywanego do nauki, dzięki wyposażeniu każdej szkoły w mobilny zestaw edukacyjny do prowadzenia eksperymentów OZE (2 zestawy).
  • Kamery termowizyjne (2 szt.).
  • Tablety multimedialne (7 szt.).
  • Zestawy multimedialnych materiałów dydaktycznych z zakresu OZE.
  • Programy akredytacji FLIR i Horizon.
  • Piknik naukowy w każdej szkole .


Dla kadry pedagogicznej

  • Wzrost kompetencji w zakresie nauczania przedmiotów związanych z tematyką OZE i EE.
  • Zapoznanie się z projektową metodyką nauczania.


Dla uczniów/uczennic

  • Możliwość poszerzenia wiedzy o tematykę OZE i EE.
  • Możliwość przystąpienia do egzaminów certyfikacyjnych.