Zamówienia

Gdańsk, dnia 2 lutego 2015 r.

 

INFORMACJA
O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
nr PIK/PRK/9PWP/14


W wyniku prowadzonego przez DC Edukacja Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności na
organizację 16 Pikników Naukowych OZE (Dni Otwartych Projektu oraz 16 Techników biorących udział w Projekcie), w Projekcie pt. „PWP Zielona Energia w Szkołach”, nr POKL.09.02.00-32-103/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyłoniono Wykonawcę, któremu udzielone zostanie zamówienie objęte przedmiotowym postępowaniem:

 

Przedmiot zamówienia: ORGANIZACJA 16 PIKNIKÓW NAUKOWYCH OZE (DNI OTWARTYCH PROJEKTU oraz 16 TECHNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE)

Najtańszą cenowo, kompletną i spełniającą wszystkie wymagane kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym nr PIK/PRK/9PWP/14 ofertę złożył/a:

OK.PL
ul. Oskara Kolberga 6B/14
81-881 Sopot

Liczba uzyskanych punktów: 90

 

Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 Informacja w formacie pdf